Tự học Hán ngữ cổ đại

Đang có nhu cầu học lại Hán ngữ nên soạn lại cuốn "Tự học Hán ngữ cơ bản" để in ra mà tham khảo! Thấy cũng ổn nên share lại cho bàkon! ^_^

Đi tong mất 3 buổi tối để copy/paste và chỉnh sửa lai toàn bộ cuốn "Tự học Hán ngữ cơ bản" của tác giả Lê Anh Minh. Vì copy từ trang web xuống nên cái format của nó lung tung thiệt + chữ Hán nhỏ wá nên nếu in ra giấy thì nhìn thật khó và thật nản. Chuẩn hóa kích thước chữ, loại bỏ format tùm lum... cuối cùng thì cũng được một file hoàn chỉnh với 146 trang và chỉ dùng 4 font là Arial Unicode MS, Calibri, MS Mincho và Times New Roman!

In ra giấy nhìn rất hấp dẫn, chữ to + rõ + đẹp ^_^ nên share cho bàkon ai có nhu cầu thì cứ down dzìa mà xài ^_^ Ngoài ra cẩn thận nên kèm theo mấy font chữ mà file sử dụng. Nếu mở lên mà thấy chữ không đều nhau hay xấu thì nghĩa là thiếu font đóa nghen ^_^

Download
-File PDF Tu_hoc_han_ngu_co_dai.pdf
-Bonus 500 chữ Hán cơ bản 500_chu_han_co_ban.pdf
-Font MS Mincho msmincho.rar
-Font Arial Unicode MS arial_unicode_ms.rar
-Font Calibri calibri_font.rar

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

My favorite sites