• Title : Delphi 2010 Handbook (First Edition)
  • Author : Marco Cantù
  • Publisher : Wintech Italia Srl
  • Date : 10 Mar, 2010

Delphi 2010 Handbook (First Edition)

The guide to what's new in Delphi 2010, from best-selling author Marco Cantu!

Author: Marco Cantù
Publisher: Wintech Italia Srl
ISBN: 1450597262 (EAN-13: 9781450597265)
Pages: 318.
EBook Release Date: Feb 21st, 2010.
Printed Book Release Date: February 25th, 2010.

"The book covers all the new features of Delphi 2010 for Win32, from Extended RTTI to new IDE features, from Windows 7 support to the improved DataSnap architecture. This is a brand new book, there is no overlapping material with the Delphi 2007 Handbook and Delphi 2009 Handboo"

Vui không thể tả, vừa thấy được cuốn này là chộp ngay! Ôi Delphi #1 luôn luôn là #1. iu Delphi wá đi mất ^_^ hehe... nhưng share đây thôi chứ chưa đụng đến vì.. soft thì H.A.C đang xài bản CodeGear RAD Studio 2009! Chuyển cái rụp lên 2010 thì phải mất công update lại toàn bộ mấy cái VCL Components 3thparty nữa, mà cái này là mất thời gian nhất luôn! ^_^

Download
-Delphi 2010 Handbook Delphi.2010.Handbook.rar (5.16 MB)
-Bonus Delphi 2009 Handbook Delphi.2009.Handbook.rar (3.25 MB)
-Bonus Delphi 2007 Handbook Delphi.2007.Handbook.rar (16 MB)

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Tuổi thơ báo hiệu cho đời người, cũng như buổi sáng báo hiệu cho một ngày.

My favorite sites