• Title : Microsoft® Windows® Internals (4th & 5th edition)
 • Author : Mark E. Russinovich, David A. Solomon
 • Publisher : Microsoft Press
 • Date : 24 May, 2010

Microsoft® Windows® Internals (4th & 5th edition)

The premier guide to the Windows kernel covers Windows Server 2003, Windows XP, Windows 2000, Windows Server 2008 and Windows Vista, including 64-bit extensions.

Trong khi lướt web, bất chợt H.A.C thấy được cuốn sách Windows Internals 5th Edition, lướt sơ qua nội dung của nó, phải nói là nội dung rất tuyệt vời với những bài viết chuyên sâu về hệ điều hành Microsoft Windows! Tải khá nhiều bản từ nhiều nguồn nhưng  phần lớn đều có lỗi và/hoặc không có mục lục (với định dạng PDF), nhưng sau một hồi cố gắng thì cũng kiếm được 2 ấn bản thứ 4 và 5 hoàn chỉnh.

 • Ấn bản thứ 4: viết về Microsoft Windows Server™ 2003, Windows XP, và Windows 2000. (ở định dạng PDF)
 • Ấn bản thứ 5: viết về Microsoft Windows Server™ 2008 và Windows Vista. (ở định dạng .CHM)

Tuy vậy, cả 2 ấn bản đều có mục lục chi tiết. Với CHM thì không phải bàn, còn bản PDF thì mục lục ở mục Bookmarks đóa nhé! Sau đây là giới thiệu chi tiết về ấn bản thứ 5:

Get the architectural perspectives and inside details you need to understand how Windows operates.

See how the core components of the Windows operating system work behind the scenes—guided by a team of internationally renowned internals experts. Fully updated for Windows Server 2008 and Windows Vista, this classic guide delivers key architectural insights on system design, debugging, performance, and support—along with hands-on experiments to experience Windows internal behavior firsthand. Delve inside Windows architecture and internals:

 • Understand how the core system and management mechanisms work—from the object manager to services to the registry.
 • Explore internal system data structures using tools like the kernel debugger.
 • Grasp the scheduler's priority and CPU placement algorithms.
 • Go inside the Windows security model to see how it authorizes access to data.
 • Understand how Windows manages physical and virtual memory.
 • Tour the Windows networking stack from top to bottom—including APIs, protocol drivers, and network adapter drivers.
 • Troubleshoot file-system access problems and system boot problems.
 • Learn how to analyze crashes.

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

  Đừng để cuộc sống đi qua mắt bạn chỉ vì bạn đang sống trong quá khứ hay tương lai. bằng cách sống cuộc sống của mình ngày hôm nay, vào lúc này, bạn đang sống tất cả mọi ngày trong cuộc đời.

My favorite sites