• Title : Understanding Wall Street - Fifth Edition
  • Author : Jeffrey B. Little and Lucien Rhodes
  • Publisher : The McGraw-Hill
  • Date : 09 Mar, 2010

Understanding Wall Street - Fifth Edition

Sàn vàng thì đóng cửa, giờ chuyển sang chơi chứng khoán, nói chung là đọc thì đọc tùm lum rùi, nhưng có cuốn Understanding WallStreet này thấy hay wá.. có ai rảnh thì đọc chung cho vui nghen... từ từ nhai đây ^_^

understanding_wallstreet_5th_edition.jpg

Download
-Understanding Wall Street Understanding.WallStreet.5th.Edition.rar

Comments

<< Phản hồi bài viết >>
:: thắc mắc :: đính chính :: quan điểm :: bình luận :: báo lỗi ::

pham van hai (), Apr 17, 10:01 AM, #

thank you for your document

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Bạn cần sức mạnh, nghị lực nên cuộc sống đã đặt ra những khó khăn nghịch cảnh để bạn vượt qua và trở nên mạnh mẽ hơn.

My favorite sites