Help me, please!

Những lưu ý nhỏ nhỏ đối với website thôi mờ ^_^!

Sử dụng hệ thống comment như thế nào?

nhằm mục đích ngăn chặn spam nên hệ thống bình luận (comment) của chúng tôi được thiết kế hoàn toàn khác biệt với hầu hết các hệ thống khác, đó là không sử dụng mã xác nhận. Thay vào đó, để gửi bình luận, bạn chỉ cần điền thông tin rồi click nút "preview", rồi sau đó click tiếp nút "submit". Hoàn toàn không cần phải căng mắt để điền mã xác nhận!

Format văn bản trong comment như thế nào?

_emphasis_
*strong*
??citation??
-deleted text-
+inserted text+
^superscript^

Hyperlink:
"link text":http://link.com/

Image:
!http://image.url!

To define an acronym:
ABC(Always Be Closing)

Note: All (X)HTML tags will be escaped. Click here to see full document about how to format the text.

Mật khẩu để giải nén là gì?

Tất cả tài nguyên được chia sẻ trên trang CHASOFT.NET đều lưu tại máy chủ storage.chasoft.net ở định dạng nén RAR và được bảo vệ bằng mật khẩu là "chasoft.net" (không có dấu ngoặc kép)!

Thắc mắc khác

vui lòng liên hệ với chúng tôi tại support at chasoft dot net

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

My favorite sites