• Title : Máy chủ dữ liệu ngừng hoạt động
  • Date : 08 Jun, 2010

Máy chủ dữ liệu ngừng hoạt động

Máy chủ dữ liệu đã ngừng hoạt động!

Trang web CHASOFT.NET có tài khoản hosting gồm: 01 ở VN để chạy website; 01 ở Mỹ để lưu trữ dữ liệu. Vừa qua, vào ngày 06/06/2010, tài khoản lưu trữ dữ liệu tại Mỹ đã ngừng hoạt động. Tất cả tài nguyên downloadable của CHASOFT.NET không còn hiệu lực. Hosting tại VN dung lượng và băng thông hạn chế không phù hợp để lưu trữ dữ liệu nên sẽ tìm cách phục hồi trở lại trong thời gian sớm nhất

Tuy nhiên, các bạn vẫn có thể đọc được những bài viết thú vị & bổ ích nhé ^_^

Trân trọng thông báo!

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Sự chia sẻ và tình yêu thương là điều quý nhất trên đời.

My favorite sites