• Title : Rebuilding CHASOFT.NET
  • Date : 08 Feb, 2010

Rebuilding CHASOFT.NET

Nỗ lực lần thứ 5, mục tiêu ngắn hạn và dài hạn đã được xác định!

Xây dựng lại CHASOFT.NET, đây là nỗ lực lần thứ 5 của mình rồi... và hy vọng nó sẽ là nỗ lực cuối cùng. Thực tế thì có nhiều vấn đề chi phối nhưng chủ yếu cũng tại mình hết! Hôm nay là 07/02/2010, đây sẽ ngày sinh nhật chính thức của CHASOFT.NET!

Tại sao?! Vì những lần trước mục tiêu ngắn hạn và dài hạn không rõ ràng và nó là những mục tiêu dường như không thể theo đuổi. Vậy lần này có gì khác?! Khác chứ, mục tiêu rõ ràng hơn... và bỏ qua cái nóng vội... sẽ làm mọi việc từng bước một.

Chi tiết?! không nói đâu! ^_^

Chỉ vậy thôi!

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Người chưa từng có nỗi hoảng sợ tuyệt đối ko có hy vọng.

My favorite sites