Phong Tục Tập Quán

Tìm hiểu nếp sống của dân tộc ta từ nghìn xưa. Dù rằng có nhiều điểm không còn phù hợp với thời nay, nhưng đây là văn hóa căn bản của cha ông mà ta không thể nào quên hay bỏ đi. Với nếp sống của xã hội và điều kiện sống mới, "Ôn Cố Tri Tân" là điều nên làm.

Lễ tang

[ đóng góp mới, liên hệ traditional at chasoft dot net ]

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Nếu thật sự muốn yêu thương ta phải học cách tha thứ.

My favorite sites