Warez & Scriptz ▶ Office

 


  • Từ điển Lingoes

    "An easy and intuitive dictionary and text translation software, It offers lookup dictionaries, full text translation, capture word on screen, translate selected text and pronunciation of words in over 80 languages. These language are English, French, German, Italian, Spanish, Portuguese, Russian, Greek, Swedish, Turkish, Chinese, Japanese, Korean, Polish, Arabic, Hebrew, Vietnamese, Thai and more..."

    12-02-2010 | Dictionary and Text translation Software

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Thật là dễ nếu cảm ơn những thứ tốt đẹp, nhưng cuộc sống bao giờ cũng tạo cơ hội mới cho mọi người cảm ơn cả những thứ chưa hoàn hảo nữa. Suy nghĩ luôn có thể chuyển tiêu cực thành tích cực. Nếu bạn biết cách biết ơn những thứ rắc rối của bạn thì chúng có thể giúp ích nhiều cho bạn đấy!.

My favorite sites