• Title : [Khai cuộc] Trung Pháo vs Điệp Pháo #2
  • Date : 09 Feb, 2014

[Khai cuộc] Trung Pháo vs Điệp Pháo #2

Comments

<< Phản hồi bài viết >>
:: thắc mắc :: đính chính :: quan điểm :: bình luận :: báo lỗi ::

binh phong ma pha phao dau (https://www.youtube.com/watch?v=U-Zs-PkHsHM), Jul 28, 02:00 AM, #

nếu đen không chơi binh 9 tấn 1 mà chơi xe 1 tấn 2 thì sao?

Write your comment


 

LEFT COLUMN

Announcement

RIGHT COLUMN

Quotes for life

    Không tin vào chính mình, tức là bạn đã thất baị một nữa trước khi bắt đầu.

My favorite sites